پیش‌بینی هفتگی بارش و دمای هوا تا نیمه اردیبهشت‌ ۱۴۰۳

کد خبر: 1281866

جدیدترین نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی بارش و دمای هوا بر مبنای نقشه‌های احتمالاتی توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور از ۶ فروردین ماه تا ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ تولید و ارائه شد.

پیش‌بینی هفتگی بارش و دمای هوا تا نیمه اردیبهشت‌ ۱۴۰۳

جدیدترین نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی بارش و دمای هوا بر مبنای نقشه‌های احتمالاتی توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور از ۶ فروردین ماه تا ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ تولید و ارائه شد.

بر این اساس، بارش هفته اول (۶ تا ۱۲ فروردین) کشور عمدتا بر استان‌ها در کوه‌های زاگرس میانی و جنوبی، مناطقی از شمال‌ غرب، دو سوی نیمه شرقی کوه‌های البرز و مناطق کوهستانی مرکز استان کرمان متمرکز است.

همچنین، با احتمال حدود ۷۵ درصد بارش انباشته هفتگی در مناطقی از استان‌ها واقع بر زاگرس میانی و جنوبی در حدود ۱۰۰ میلیمتر یا بیشتر پیش‌بینی شده است. در سایر مناطق کشور بارش کمتر از نرمال است.

بارش هفته دوم (۱۳ تا ۱۹ فروردین) در نوار شمالی کشور کمتر از نرمال و برای سایر مناطق نرمال تا بیش از نرمال پیش‌بینی شده است. بیشترین افزایش بر استان‌ها در جنوب‌ غرب متمرکز است و مقدار بارش انباشته برای این مناطق با احتمال حدود ۷۵ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر پیش‌بینی شده است.

بارش کشور در هفته‌های سوم و چهارم (۲۰ فروردین تا ۲ اردیبهشت) بین نرمال تا بیش از آن است. بارش انباشته برای برخی مناطق در نوار غربی کشور با احتمال حدود ۵۰ درصد در محدوده ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر برآورد می‌شود.

بارش کشور برای هفته‌های پنجم و ششم (۳ تا ۱۶ اردیبهشت) در محدوده نرمال مورد انتظار است.

بر اساس گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، همچنین جدیدترین نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی دمای هوای کشور بر مبنای نقشه‌های احتمالاتی توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور از ۶ فروردین ماه تا ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ تولید و ارائه شد.

بر این اساس، دمای هوای هفته اول (۶ تا ۱۲ فروردین) در سواحل خزر و نوار شرقی کشور در محدوده نرمال، و برای سایر مناطق کشور از ۱ تا ۳ درجه کمتر از نرمال پیش‌ بینی شده است.

همچنین، دمای هوای هفته دوم (۱۳ تا ۱۹ فروردین) در یک ‌سوم شمالی کشور ۱ تا ۳ درجه و در شمال‌ غرب به ۳ تا ۵ درجه بیش از نرمال می‌رسد. دمای هوا در مناطق مرکزی کشور نرمال و در سایر مناطق از ۱ تا ۳ درجه کمتر از نرمال خواهد بود.

دمای هوای هفته چهارم (۲۷ فروردین تا ۲ اردیبهشت) در جنوب غرب نرمال و در سایر مناطق ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال خواهد بود.

دمای هوای هفته‌های پنجم و ششم (۳ تا ۱۶ اردیبهشت) در مناطق غربی کشور در محدوده نرمال و برای سایر مناطق ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال برآورد می‌شود./ایسنا

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها