نگاهی به شاخص تجربه‌های مثبت و منفی میان جامعه ایرانی

زندگی مورد نظر در دسترس نیست!

کد خبر: 1289393

برای اندازه‌گیری شاخص‌هایی همچون اندوه یا شادی و احساس سرخوشی و غم مؤلفه‌هایی تعیین‌شده که برخی مؤسسات پژوهشی برای به‌دست آوردن نتایج از آن استفاده می‌کنند اما در این میان بسیاری باور دارند که تفاوت تعاریف در بسیاری از جوامع باعث شده‌است که نتوان با یک عیار ثابت به اندازه‌گیری چنین شاخص‌هایی پرداخت و در نتیجه نمی‌توان به جامعه‌ای اصطلاحا شادترین جامعه یا به جامعه‌ای دیگر برچسب عصبانی‌ترین داد.

زندگی مورد نظر در دسترس نیست!

به همین دلیل است که برخی باور دارند نتایج چنین نظرسنجی‌هایی را نمی‌توان به‌طور کلی به کلیت جامعه تعمیم داد. چند سال پیش مؤسسه گالوپ در یک پژوهش به سنجش احساسات مثبت و منفی تجربه شده توسط مردم ایران پرداخته بود که با همین استدلال برخی نتایج آن را غیرقابل تعمیم می‌دانستند. اما حالا مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) سعی کرده همین موضوع را بررسی و نتایج آن را با نتایج پژوهش گالوپ مقایسه کند. احساس ناخشنودی (تجربه احساسات منفی) در جهان در حال گسترش است. یافته‌های مطالعه مؤسسه گالوپ در زمینه شاخص احساسات (مثبت و منفی) مردم جهان در یک بازه ۱۰‌ساله این نکته را نشان می‌دهد. در مقیاس گالوپ برای اندازه‌گیری تجربه احساسات مثبت، مواردی چون سرزندگی و سرحال بودن، لبخندزدن یا خندیدن، یادگیری مطلب جدید یا جالب، لذت‌بخش بودن تجربه روز گذشته و همچنین برای اندازه‌گیری تجربه احساسات منفی، مواردی مثل درد فیزیکی یا جسمانی، احساس نگرانی، غم و اندوه، استرس و عصبانیت مورد سنجش قرار گرفته است. مردم با در نظر گرفتن آنچه که در روز گذشته برای‌شان اتفاق افتاده است، بیان می‌کنند که کدام‌یک از این احساسات را تجربه کرده‌اند. از گروه نمونه خواسته شد؛ «لطفا اتفاقات روز گذشته خود را از صبح تا شب به یادآورید و در مجموع احساس خود را درخصوص موارد مختلف بیان کنید.» در این سؤال تجربه احساسات مثبت و منفی مردم مورد بررسی قرارگرفته است.۸۳.۲درصد از پاسخگویان گفته‌اند در روز گذشته لبخند زده یا خندیده‌اند،۷۰ درصد بیان کرده‌اند طی دیروز سرحال و سرزنده بوده‌اند، ۴۶.۱درصد گفته‌اند در روز گذشته کار جالبی انجام داده یا چیز جدیدی یاد گرفته‌اند و ۶۶.۸درصد نیز گفته‌اند روز لذت‌بخشی را دیروز تجربه کرده‌اند. 

شاخص زندگی

شاخص زندگی

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها