در طرح محدودیت تردد چند خودرو جریمه شدند؟

کد خبر: 1049532

نیروی انتظامی از جریمه ١٣٨ هزار و ۵٩٧ دستگاه خودرو طی طرح محدودیت تردد شب گذشته خبر داد.

ایسنا:نیروی انتظامی در خصوص عملکرد خود در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا اعلام کرد که در روز جمعه ۶٩٨١ مأمور برای اجرای این طرح در ۱۹۵۸ نقطه از کشور به کار گرفته شدند. طی این روز میزان تردد خودروها در سراسر کشور نسبت به تاریخ مشابه سال قبل ١١ درصد کاهش پیدا کرده بود.

در روز گذشته ماموران از ١٣ هزار و ٣١۴ واحد صنفی بازدید کردند که در پی این بازدید ها ٧٣٧١ تذکر و ۱۶٠٨ صورتجلسه صادر شده و ٢٧٣ واحد متخلف پلمب شدند.

مأموران پلیس به رانندگان ١۵ هزار و ٨٧۶ دستگاه خودرو نیز در روز گذشته تذکر لسانی داده و از سفر ٨٢۶۵ دستگاه خودرو جلوگیری کردند.

بر اساس اعلام نیروی انتظامی، تعداد ١٣٨ هزار و ۵٩٧ دستگاه خودرو در طرح محدودیت شبانه در روز گذشته جریمه شدند.

همچنین ٨۵۶ دستگاه خودرو نیز در مناطق نارنجی جریمه شدند

در روز گذشته ٢٧ هزار و ۵۴٩ پیامک تخلفات کرونایی نیز به رانندگان متخلف ارسال شده است.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت