حل‌وفصل نهایی پرونده «مجتمع تجاری زرین گرگان»

کد خبر: 1239231

امروز با حضور رئیس قوه قضاییه، پیرامون پرونده کثیرالشاکی مجتمع تجاری زرین گرگان، با اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، اتخاذ تصمیم شد و این پرونده بدون ارجاع به دادگاه، حل‌وفصل نهایی شد.

حل‌وفصل نهایی پرونده «مجتمع تجاری زرین گرگان»

امروز با حضور رئیس قوه قضاییه، پیرامون پرونده کثیرالشاکی مجتمع تجاری زرین گرگان، با اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، اتخاذ تصمیم شد و این پرونده بدون ارجاع به دادگاه، حل‌وفصل نهایی شد.

بر این اساس، حقوق حدود ۱۸۰ نفر از مردم استیفا شد و از تشکیل بالغ بر ۶۰۰ فقره پرونده قضایی جلوگیری به عمل آمد.

محسنی اژه‌ای: رویکرد و راهبرد ما آن است که پرونده‌هایی که امکان تحقق صلح و سازش در آنها وجود دارد، به مراحل رسیدگی قضایی کشیده نشوند و با هزینه کمتر و جلب رضایت طرفین دعاوی، به مصالحه ختم شوند.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها