ماجرای نامه عین‌اللهی به ۳ وزیر

کد خبر: 1242743

در پی ابلاغ "سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی" از سوی رئیس جمهور به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای پیگیری و اجرا، وزیر بهداشت در نامه‌ای به وزرای کشور، جهاد کشاورزی و کار و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مربوطه شد.

ماجرای نامه عین‌اللهی به ۳ وزیر

 در پی ابلاغ «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی» از سوی رئیس جمهور به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای پیگیری و اجرا، وزیر بهداشت و دبیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در نامه‌ای به وزرای کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مربوطه در این خصوص و همچنین تشکیل کارگروه سلامت و امنیت غذایی در استان‌ها به ریاست استانداران، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه‌های مذکور شد.

متن نامه‌های بهرام عین‌اللهی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر وحیدی

وزیر محترم کشور و عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور

به استحضار می‌رساند «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، طی نامه شماره 58214 مورخ 5/4/1402 از سوی رئیس محترم جمهور ابلاغ و بر اساس دستور ایشان، پیگیری و اجرای سند مذکور، مطابق با نامه شماره 82023 مورخ 14/5/1402 معاون اول محترم رئیس جمهور، به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است.

به منظور استقرار سند مذکور در کلیه استان‌ها و شهرستان‌های کشور و با توجه به بند (ب) ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مقتضی است دستور فرمایید، ضمن پیگیری احیای کارگروه سلامت و امنیت غذایی در استان‌ها به ریاست استاندار محترم، برش استانی برنامه‌های امنیت غذا و تغذیه در راستای سیاست‌های ابلاغی و در قالب برنامه‌های عملیاتی سالانه تدوین و از محل بودجه های استانی و ملی اجرا شود.

همچنین در راستای اجرای نامه شماره 81296 مورخ 11/5/1402 و لزوم ارائه گزارش پیشرفت برنامه‌ها در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نیز اطلاع رسانی عمومی، خواهشمند است مقرر فرمایید، جمع بندی گزارش برنامه‌ها و اقدامات استان‌های کشور، در بازه‌های زمانی 6 ماهه، به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما قدردانی می‌نمایم. امید است در پرتو عنایت باری تعالی و تلاش‌های ارزنده جهادگران این عرصه، شاهد ارتقا سلامت همه جانبه جامعه ایران اسلامی باشیم.

وزیر بهداشت همچنین در نامه‌ای خطاب به وزیر کار نوشته است:

جناب آقای مرتضوی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور

به استحضار می‌رساند، «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، طی نامه شماره 58214 مورخ 5/4/1402 از سوی رئیس محترم جمهور ابلاغ و بر اساس دستور ایشان، پیگیری و اجرای سند مذکور، مطابق با نامه شماره 82023 مورخ 14/5/1402 معاون اول محترم رئیس جمهور، به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است؛ در همین راستا و بر اساس بند 3 نامه شماره 14839 مورخ 4/2/1402، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با ریاست بالاترین مقام در دستگاه اجرایی مسئول پیش بینی شده است.

با توجه به مسئولیت جنابعالی در حوزه برقراری عدالت اجتماعی و حمایت و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و نیز تأکید رئیس محترم جمهور بر توجه به امنیت غذایی در زمینه دسترسی اقتصادی به سبد غذایی مطلوب و در راستای اجرای شیوه نامه پیوست، خواهشمند است، به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی اقتصادی نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان تام الاختیار از دستگاه های ذی نقش دستور مقتضی را صادر فرمایید.

همچنین در راستای اجرای نامه شماره 81296 مورخ 11/5/1402 و لزوم ارائه گزارش پیشرفت برنامه‌ها در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نیز اطلاع رسانی عمومی، خواهشمند است مقرر فرمایید، گزارش برنامه‌ها و اقدامات کمیسیون مذکور در بازه‌های زمانی تعیین شده، به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.

شایان ذکر است، محل تأمین بودجه برای برنامه‌های هر دستگاه، مطابق شرح وظایف دستگاه مربوطه، از بودجه سنواتی سالانه و در ردیف‌های موجود خواهد بود و لازم است در این زمینه پیشنهاد بودجه مورد نیاز، در بازه زمانی تدوین لایحه بودجه از سوی آن دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. در خصوص برنامه‌های مشترک بین چند دستگاه نیز، پیشنهاد بودجه، مطابق بند 6 آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، از طریق دبیرخانه شورا قابل ارائه خواهد بود.

در نامه عین‌اللهی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی آمده است:

جناب آقای دکتر نیکبخت

وزیر محترم جهاد کشاورزی و عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور

به استحضار می‌رساند، «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، طی نامه شماره 58214 مورخ 5/4/1402 از سوی رئیس محترم جمهور ابلاغ و بر اساس دستور ایشان، پیگیری و اجرای سند مذکور، مطابق با نامه شماره 82023 مورخ 14/5/1402 معاون اول محترم رئیس جمهور، به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است؛ در همین راستا و بر اساس بند 3 نامه شماره 14839 مورخ 4/2/1402، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با ریاست بالاترین مقام در دستگاه اجرایی مسئول پیش بینی شده است.

با توجه به مسئولیت جنابعالی در حوزه تهیه و تولید مواد غذایی سالم و نیز تأکید رئیس محترم جمهور بر توجه به امنیت غذایی در زمینه فراهمی و در دسترس بودن مواد غذایی و در راستای اجرای شیوه نامه پیوست، خواهشمند است، به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی تأمین پایدار غذا نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان تام‌الاختیار از دستگاه های ذی نقش دستور مقتضی را صادر فرمایید.

همچنین در راستای اجرای نامه شماره 81296 مورخ 11/5/1402 و لزوم ارائه گزارش پیشرفت برنامه‌ها در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نیز اطلاع‌رسانی عمومی، خواهشمند است مقرر فرمایید، گزارش برنامه‌ها و اقدامات کمیسیون مذکور در بازه‌های زمانی تعیین شده، به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.

شایان ذکر است، محل تأمین بودجه برای برنامه‌های هر دستگاه، مطابق شرح وظایف دستگاه مربوطه، از بودجه سنواتی سالانه و در ردیف‌های موجود خواهد بود و لازم است در این زمینه پیشنهاد بودجه مورد نیاز، در بازه زمانی تدوین لایحه بودجه از سوی آن دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. در خصوص برنامه‌های مشترک بین چند دستگاه نیز، پیشنهاد بودجه، مطابق بند 6 آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، از طریق دبیرخانه شورا قابل ارائه خواهد بود.

وزیر بهداشت همچنین خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر خسروپناه

دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

به استحضار می‌رساند «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، طی نامه شماره 58214 مورخ 5/4/1402 از سوی رئیس محترم جمهور ابلاغ و بر اساس دستور ایشان، پیگیری و اجرای سند مذکور، مطابق با نامه شماره 82023 مورخ 14/5/1402 معاون اول محترم رئیس جمهور، به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است؛ در همین راستا و بر اساس بند 3 نامه شماره 14839 مورخ 4/2/1402، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با ریاست بالاترین مقام در دستگاه اجرایی مسئول پیش بینی شده است.

با توجه به مسئولیت جنابعالی در حوزه سیاست گذاری علمی، فرهنگی، آموزش و پژوهش و نیز تأکید رئیس محترم جمهور بر توجه به امنیت غذایی در زمینه ترویج فرهنگ و الگوی غذایی سالم بر اساس الگوی ایرانی، اسلامی و تحقیق و پژوهش دانش بنیان و در راستای اجرای شیوه نامه پیوست، خواهشمند است، به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی علمی، فرهنگی نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان تام الاختیار از دستگاه های ذی نقش دستور مقتضی را صادر فرمایید.

همچنین در راستای اجرای نامه شماره 81296 مورخ 11/5/1402 و لزوم ارائه گزارش پیشرفت برنامه‌ها در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نیز اطلاع رسانی عمومی، خواهشمند است مقرر فرمایید، گزارش برنامه‌ها و اقدامات کمیسیون مذکور در بازه های زمانی تعیین شده، به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.

شایان ذکر است، محل تأمین بودجه برای برنامه‌های هر دستگاه، مطابق شرح وظایف دستگاه مربوطه، از بودجه سنواتی سالانه و در ردیف های موجود خواهد بود و لازم است در این زمینه پیشنهاد بودجه مورد نیاز، در بازه زمانی تدوین لایحه بودجه از سوی آن دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. در خصوص برنامه‌های مشترک بین چند دستگاه نیز، پیشنهاد بودجه، مطابق بند 6 آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، از طریق دبیرخانه شورا قابل ارائه خواهد بود.

به گزارش تسنیم، امنیت غذایی به معنای دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم است و سند ملی امنیت غذایی که در سال جاری از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شده، در افق 10 ساله مشتمل بر چشم اندازها، راهبردها و اهداف کلان در حوزه امنیت غذایی است./تسنیم

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  نیازمندیها

  تازه های سایت

  سایر رسانه ها

   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد