پدیده عجیب حجاریان؛ قبلا رایکال، بعدا معتدل، دوباره رادیکال!

کد خبر: 1006586

حجاریان نماد گفتمانی است که نه انتخابات برایش مهم است و نه تحریم انتخابات بلکه منفعت انتخابات و منفعتی که از تحریم انتخابات می گیرند و از مواضع متفاوت و مختلف خود می گیرند برایشان مهم است و نه هیچ چیز دیگری .

فضای فعلی کشور وعملکرد نامناسب دولت تدبیر و امید و نارضایتی های مردم و مشکلات معیشتی آن ها باعث شده هروز نسبت به قبل ناکارآمدی دولت متبوع اصلاح طلبان نمایان شود،به همین منظور و بر طبق فضای فعلی جامعه سران اصلاحات که زمانی حمایت های تمام و کمال خود را با ائتلاف های زیاد و از این شهر و آن شهر رفته به روحانی ثابت کرده بودند،به مرور وبه خصوص طی چندسال اخیردر مواضعی متناقض به سمت تبری جستن از روحانی و به اصطلاح عبور از او رفته اند . حال یکی ازافرادی که از او به عنوان تئوریسین اصلاحات یاد می شود،خود به تنهایی در صدر این مواضع متناقض قرارگرفته. مورد عجیبی به نام سعید حجاریان که نه از تحلیل هایش و نه از تخریب هایش می توان موضع مشخصی در زندگی او پیدا کرد؛ روزی مصاحبه می کند و می گوید «حاضریم دندانه های کلید آقای روحانی باشیم» و یا حمایت های همه جانبه از برجام را در دستور کار اصلاح طلبان قرار می دهد و یا روزی در اتاق فکر انتخابات اصلاحات؛ شعار دوباره روحانی را با دوستانش می سازد و می گوید قرار است تا 1400 با پرزیدنت باشد. اما چندی نمی گذرد مصاحبه می کند و می گوید ما باروحانی عقد اخوت و ائتلاف نبسته ایم و روحانی گزینه مطلبوب ما نبوده و نیست. این ها تازه گوشه ای از چرخش های آقای تئورسینِ است،گویی که سعید حجاریان از همان ابتدای کنش گری های سیاسی اش این تئوری را در پیش گرفته و حیات سیاسی خود را با چرخش ها در بزنگاه های سیاسی می بیند. شاید بدنه اصلاحات هم از این حجم از تناقاضات به ستوه آمده باشد. روزی برایشان تئوری فشار از پایین و نافرمانی مدنی را صادر می کند و روزی هم مدعی کنار آمدن با قدرت و حاکمیت است،روزی صحبت از حمایت علنی از دولت و نقد پنهانی از آن می کند و روزی دم از تحریم انتخابات می زند. به راستی پشت پرده این چرخش ها چیست؟ آیا می شود هم به عنوان یک مخاطب عام و یا حتی یک طرفدار اصلاح طلب،تئوری های شخصی مثل سعید حجاریان را مورد پذیرش قرار داد؟ می توان گفت با همه این تفاسیر هر مخاطبی اگر به طور معمولی و بدون در نظر گرفتن پیش زمینه های خود از این فرد و این جریان فقط موضع گیری های او را بخواند متوجه نوع نگاه او به مردم و قدرت می شود. کسانی که روزی منفعت شان در شرکت در انتخابات و حمایت از روحانی است و روزی هم منفعت شان سوار شدن بر موج مطالبات به حق مردم و بعد از آن بازی تحریم انتخابات است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت حجاریان نماد گفتمانی است که نه انتخابات برایش مهم است و نه تحریم انتخابات بلکه منفعت انتخابات و منفعتی که از تحریم انتخابات می گیرند و از مواضع متفاوت و مختلف خود می گیرند برایشان مهم است و نه هیچ چیز دیگری و قطعا دندانه های کلید آقای روحانی امثال این افراد بوده اند که ایشان به هر دری زد باز نشد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت