تلفن همراه و آسيب هاي اجتماعي

کد خبر: 72680

جهاني شدن و اسهيل ارتباطات جهاني بخشي از آثار فناوري هاي نوين بخصوص در زمينه هاي ارتباطاتي شمرده مي شود.

ایرنا: فناوري ها بشدت در حال ارتقا و توسعه هستند كه اين امر ضمن سرعت بخشيدن به موتور صنايع و بخش هاي مختلف اقتصادي، جهان پيراموني خود را نيز متحول و دگرگون مي سازند. جهاني شدن و اسهيل ارتباطات جهاني بخشي از آثار فناوري هاي نوين بخصوص در زمينه هاي ارتباطاتي شمرده مي شود. در همين حال با توجه به بحث جهاني شدن، ديگر گريزي از فناوري هاي نوين نيست و يا به عبارتي ديگر اين دو هم اكنون لازم و ملزوم يكديگر شده اند. نكته اي كه درپشت سرفناوري هاي جديد بويژه فناوري هاي ارتباطي وجود دارد اين است كه به جز فوايد مترتب بر آنها، آسيبهايي نيز به دنبال دارند. موبايل يا همان تلفن همراه نيز از جمله اين فناوري هاي جديد به شمار مي آيد كه از پديده هاي نوظهور عصر الكترونيك و دنياي ديجيتال است و خصوصا دردهه اخير بشدت جاي خود را در بين افراد خانواده ها و بويژه جوانان در سطح جهان و نيز ايران باز نموده است. درميان انبوه جمعيت چه در مترو، اتوبوس و يا ساير مكان هاي عمومي بسياري از افراد را مي توان ديد كه در حال كار كردن با تلفن همراه هستند. اين افراد يا درحال مكالمه و يا درحال استفاده از فناوري هاي جنبي آن چون گيم، بلوثوت يا موسيقي و نظاير آن هستند. تلفن همراه نيز مانند ساير فناورهاي نوين چون تلويزيون، ويديو و ماهواره علاوه بر داشتن جنبه هاي بسيار مثبت آن، مي تواند آثار منفي اجتماعي و يا اخلاقي بدنبال داشته باشد. علاوه بر اينكه به دليل توسعه و چند رسانه ايي شدن تلفن هاي همراه نسل جديد كه از دوربين هاي عكاسي و فيلمبرداري و سيستم بلوثوت برخوردار هستند، آثار و تبعات مثبت و منفي اين فناوري جديد نيز دايم در حال گسترش و پيچيده شدن است. ضمنا با توجه به رشد روزافزون فناوري ها، احتمال اينكه تلفن هاي همراه از فناوري هاي جديد ديگري در آينده نزديك برخوردار شوند بسيار زياد است. سهولت در دسترس بودن افراد، سرعت بخشيدن به بسياري از كارها، از ميان بردن بسياري از نگرانيها و كاسته شدن از حجم ترافيك به لحاظ انجام بسياري از كارهاي بانكي توسط اين دستگاه از جمله فوايد تلفن همراه است. انجام تخلفات در محيط سايبر و مخدوش شدن ارزش هاي اخلاقي و قانوني به دليل تخلفات ياد شده و سوء استفاده از تلفن همراه، كاهش تماس هاي رو در رو، از جمله مشكلات ناشي از اين فناوري گفته شده است. براي مقابله با اين گونه تخلفات قانوني و نيز آسيبهاي اجتماعي چون زير سوال بردن ارزشهاي اخلاقي، كم شدن ارتباطات رودررو افراد، مطالعات و تلاش هايي در تمامي كشورها از جمله ايران در حال انجام شدن است. آگاه نمودن افراد جامعه، پايبندي به ارزشهاي اسلامي، تربيت فرزندان از دوره تحصيل، استفاده از شيوه هاي جديد تربيتي و معرفي الگو، راهكارهايي است كه در نخستين همايش چالشها و كاركردهاي موبايل در گيلان به عنوان كاهش آسيبهاي اجتماعي تلفن همراه مطرح شد. به گزارش خبرنگار ايرنا، "سياوش پور طهماسبي" كارشناس ارشد علوم تربيتي باارايه مقاله اي در رابطه با بررسي چالشهاي موبايل دراين جشنواره عنوان كرد: تلفن همراه علاوه بر وجوه مثبت رسانه اي، پيامدهاي نامناسب اجتماعي را به دنبال دارد. وي در اين مقاله كه توسط هيات داوران جشنواره برگزيده شد، افزود: امكان گفتمان، دراختيارداشتن محيط چند رسانه اي، همگرايي ،تعامل دوسويه، دسترسي سريع و موثر باكيفيت بالا، ايجاد محيط غني مجازي، كاهش هزينه و ترددهاي شهري و از ميان برداشتن قسمتي از محدوديتهاي ناشي از معلوليتهاي جسمي از جمله فوايد مطرح شده در مورد موبايل است. وي در همين حال تاكيد كرد: كاهش تعاملات اجتماعي، تزلزل ارزشها، ظهور تخلفات سايبر، كاربرد مخرب بلوتوث و پيامك هاي مستهجن نيز از آثار مخرب اين وسيله الكترونيك محسوب مي شود. وي عنوان كرد: عمده ترين راهكارهاي اصلاح و بازنگري در بهره گيري مناسب از تلفن همراه شامل افزايش بودجه فرهنگي، اطلاع رساني و فرهنگ سازي استفاده از اين وسيله براي كاهش جرايم، آموزش كاربرد تلفن همراه، گسترش مهارتهاي زندگي از طريق تلفن همراه، ارتقاي سواد رسانه اي و گسترش شهر الكترونيك، است. "سيدحسام هدايتي" كارشناس ارشد جامعه شناسي و مدرس دانشگاه نيز در مقاله اي با عنوان " تاثير تلفن همراه بر خانواده و جوانان " كه در اين جشنواره ارايه شد، عنوان كرد: نتايج حاصله از يك كنكاش علمي در زمينه ياد شده نشان مي دهد كه وجود تلفن همراه فراگير شده و بر سبد اقتصادي، استحكام و گسست خانواده و شخصيت جوانان به شدت تاثير گذاشته است كه در زمان حاضر تاثيرات منفي آن بيشتر از تاثيرات مثبت آن است. دكتر" كاوه احمدي علي آباد " نيز در مقاله اي با موضوع ياد شده پس از بررسي جهاني شدن و تبعات آن عنوان كرد: رايانه، موبايل و رسانه و اينترنت نه تنها به عنوان ابزارهاي جهاني شدن كه به مثابه نمادهاي عيني جهاني شدن علاوه برتعريفي پويا و بارز از فرهنگ و هويتهاي فرهنگي، ملي و ديني در عصر جهاني شدن، به فرآيندهايي عطف نموده كه امكان جوششي را به جوانان مي بخشد كه بجاي تقليد و انفعال بستر تحولات آتي را رقم زنند. به نظر مي رسد كه باتوجه به پيچيده و گسترده بودن آثار منفي فناوري هاي جديد خصوصا فناوري هاي ارتباطاتي، توجه جدي تر به اين موضوع بسيار مهم مي نمايد. به گفته بسياري ازمحققان، آگاه سازي و ارتقاي سطح فرهنگ جامعه و فرهنگ ـ سازي خصوصا در زمينه استفاده از فناوري هاي نوين ارتباطاتي، برخوردهاي قانوني با متخلفين سايبر، از جمله راهكارهاي مهم براي مقابله با تبعات منفي تلفن همراه شمرده مي شود كه لازم است دراين خصوصا سرمايه گذاري و توجه بيش از پيش صورت پذيرد. همايش بررسي چالشها و كاركردهاي موبايل در آخرين روز از هفته گذشته در رشت برگزار شد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها