قالیباف: حاج قاسم باور داشت قدرت برخاسته از مردم است

کد خبر: 1196748

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی:شهید سلیمانی باور داشت دو اصل مهم، یعنی وحدت جهان اسلام و قدرت جهان اسلام، است که می‌تواند جهان اسلام را قوی و متحد به پیش ببرد و همیشه در همین مسیر تلاش کرد و چه خون دل‌ها که در مسیر حفظ وحدت و تولید قدرت خورد.

قالیباف: حاج قاسم باور داشت قدرت برخاسته از مردم است

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی:شهید سلیمانی باور داشت دو اصل مهم، یعنی وحدت جهان اسلام و قدرت جهان اسلام، است که می‌تواند جهان اسلام را قوی و متحد به پیش ببرد و همیشه در همین مسیر تلاش کرد و چه خون دل‌ها که در مسیر حفظ وحدت و تولید قدرت خورد.

13

شهید سلیمانی به‌کمک مستضعفان و پابرهنه‌ها دربرابر سلطۀ غرب ایستاد | راه موفقیت راه شهید سلیمانی است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی: راه موفقیت راه مکتب شهید سلیمانی است، راه مقاومت و تکیه بر مردم. شهید سلیمانی چگونه داعش را شکست داد؟ چگونه همۀ هژمونی آمریکا را در منطقه شکست داد؟ من به شما عرض می‌کنم. با ایمان به خدا و با ایمان به مردم. ترامپ گفت هفت تریلیون دلار هزینه کردم و مجبور شدم در یک فرودگاه نظامی تاریک بنشینم و امنیت نداشتم. حال‌آنکه شهید سلیمانی با پابرهنگان و مستضعفان واقعی و کسانی که طعم فقر را چشیده‌اند به میدان آمد. فاطمیون و زینبیون به میدان آمدند و شهید سلیمانی به کمک آن‌ها دربرابر همۀ تکنولوژی و قدرت غرب ایستاد و موفق شد.

14

 شهید سلیمانی معجزۀ انقلاب است

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی:شهید سلیمانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جوانی بود از یک روستای دورافتاده در کرمان، حاج قاسم گاهی می‌گفت تا شش یا هفت‌سالگی معنای کفش به‌پاکردن را نمی‌دانستیم و پابرهنه راه میرفتیم. اما انقلاب اسلامی، مکتب قرآن و اهل بیت و ایمان به خدا و مردم و  یک تربیت درست از چنین جوان روستازاده‌ای که با لقمۀ حلال زندگی کرده، چنین شخصیت بزرگی را برای جهان اسلام ساخت و این معجزۀ انقلاب اسلامی است.

اگر امروز کنار هم جمع شده و حرف از مکتب شهید سلیمانی می‌زنیم، در حقیقت مکتب شهید سلیمانی تربیت‌یافته مکتب حضرت امام (ره) است و ما امروز شهید سلیمانی را یک شخصیت جامع می‌دانیم و جامعیت ایشان از این جهت است که او در انقلابی تربیت شده است که خود آن انقلاب زیست جامع دارد، شهید سلیمانی در مکتب امامی تربیت شد که آن مکتب جامع‌الاطراف بود و هست.

15

 شخصیت شهید سلیمانی جمع اضداد است؛ او در عین لطافت مقتدر است

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی:

 شهید سلیمانی یکجا پدر است، یکجا برادر است، یکجا رزمنده است، یکجا فرمانده است، یکجا فرمان‌بر است. وقتی از جامعیت شهید سلیمانی حرف می‌زنیم، یعنی شهید سلیمانی جمع اضداد است. ویژگی ایشان این است که غضب او از دل رحمت برمی‌آید. این است که درعین لطافت، مقتدر است. در جمع فرزندان شهدا با چه لطافت و محبتی رفتار می‌کند. حال آنکه در اوج اقتدار است. شهید سلیمانی یک منتقم است، اما شخصیتی با محبت فراوان. از چهل سال قبل که توفیق آشنایی و رفاقت و همسنگری با شهید سلیمانی داشتم، روزبه‌روز این جامعیت را بیشتر در او یافتم.

شهید سلیمانی علاوه‌بر بر عمق راهبردی به عمق اجتماعی جامعه هم توجه داشت | باید بتوانیم در خدمات عمومی با دنیا رقابت کنیم

16

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی:

شهید سلیمانی درک کرده بود که عمق راهبردی جهان اسلام را در ابعاد مختلف گسترش بدهد، به همان میزان درک کرده بود که باید به عمق اجتماعی جامعۀ اسلامی توجه کرد. امروز همۀ ما در جبهۀ مقاومت و در همۀ کشورهای اسلامی باید توجه کنیم که باید بتوانیم در خدمات عمومی با دنیا رقابت کنیم. این هم نیاز جبهۀ مقاومت و حرکت انقلاب اسلامی است.

17

هر کجا ناامنی بود، شهید سلیمانی حاضر می‌شد و با کمک مردم امنیت را برقرار می‌کرد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی:

 هرکجا ناامنی بود و دشمن جنایتکار صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جهان اسلام ناامنی ایجاد می‌کرد، شهید سلیمانی حاضر می‌شد و اجازه نمی‌داد نقشه‌شان پیاده شود. اجازه نداد آن‌ها بر امت اسلامی سلطه پیدا کنند. او ایستاد و با کمک مردم امنیت را برقرار کرد.

 شهید سلیمانی و شهدای جبهۀ مقاومت نشان دادند انقلاب اسلامی و مکتب امام (ره) در دنیا زنده است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی:

 شهید سلیمانی با شهادت خود نشان داد انقلاب اسلامی و مکتب امام (ره) هنوز در دنیا زنده است. امروز، شهدای جبهۀ مقاومت، بزرگان و مبارزان این جبهه نشان دادند هنوز این جبهه زنده است و مردم و امت اسلامی یکپارچه در این عرصه تلاش و مجاهدت می‌کنند. این وعدۀ خدا به مؤمنان است که اگر در راه او مقاومت و ایستادگی کنید، خداوند بزرگ پیروزی و عزتتان را تضمین کرده است.

شهید سلیمانی به‌کمک مستضعفان و پابرهنه‌ها دربرابر سلطۀ غرب ایستاد | راه موفقیت راه شهید سلیمانی است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی:

راه موفقیت راه مکتب شهید سلیمانی است، راه مقاومت و تکیه بر مردم. شهید سلیمانی چگونه داعش را شکست داد؟ چگونه همۀ هژمونی آمریکا را در منطقه شکست داد؟ من به شما عرض می‌کنم. با ایمان به خدا و با ایمان به مردم. ترامپ گفت هفت تریلیون دلار هزینه کردم و مجبور شدم در یک فرودگاه نظامی تاریک بنشینم و امنیت نداشتم. حال‌آنکه شهید سلیمانی با پابرهنگان و مستضعفان واقعی و کسانی که طعم فقر را چشیده‌اند به میدان آمد. فاطمیون و زینبیون به میدان آمدند و شهید سلیمانی به کمک آن‌ها دربرابر همۀ تکنولوژی و قدرت غرب ایستاد و موفق شد.

 شهید سلیمانی علاوه‌بر بر عمق راهبردی به عمق اجتماعی جامعه هم توجه داشت | باید بتوانیم در خدمات عمومی با دنیا رقابت کنیم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی:

 شهید سلیمانی درک کرده بود که عمق راهبردی جهان اسلام را در ابعاد مختلف گسترش بدهد، به همان میزان درک کرده بود که باید به عمق اجتماعی جامعۀ اسلامی توجه کرد. امروز همۀ ما در جبهۀ مقاومت و در همۀ کشورهای اسلامی باید توجه کنیم که باید بتوانیم در خدمات عمومی با دنیا رقابت کنیم. این هم نیاز جبهۀ مقاومت و حرکت انقلاب اسلامی است.

حاج قاسم باور داشت قدرت برخاسته از مردم است

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی:

شهید سلیمانی باور داشت دو اصل مهم، یعنی وحدت جهان اسلام و قدرت جهان اسلام، است که می‌تواند جهان اسلام را قوی و متحد به پیش ببرد و همیشه در همین مسیر تلاش کرد و چه خون دل‌ها که در مسیر حفظ وحدت و تولید قدرت خورد.

 شهید سلیمانی با همۀ وجود درک کرد در سطح بین‌الملل و منطقه تنها منطقی که می‌تواند جوابگو باشد منطق قدرت است. حتی اگر گفت‌وگو و مذاکره‌ای نیز است باز متکی بر قدرت است و او باور داشت قدرت برخواسته از مردم است و هر گونه عقب‌نشینی در برابر آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی با این قصد که او دست از سر ما بر می‌دارد یک خطای فاحش و راهبردی است.

 هر کجا ناامنی بود، شهید سلیمانی حاضر می‌شد و با کمک مردم امنیت را برقرار می‌کرد

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی:

هرکجا ناامنی بود و دشمن جنایتکار صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جهان اسلام ناامنی ایجاد می‌کرد، شهید سلیمانی حاضر می‌شد و اجازه نمی‌داد نقشه‌شان پیاده شود. اجازه نداد آن‌ها بر امت اسلامی سلطه پیدا کنند. او ایستاد و با کمک مردم امنیت را برقرار کرد.

 شهید سلیمانی توانست برای امت اسلامی تولید قدرت و منزلت کند | افتخار حاج قاسم این بود که فرمانده‌ای همچون آیةالله خامنه‌ای داشت

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی:

 شجاعت و افتخاری که حاج قاسم کسب کرد، به این دلیل بود که ایشان سربازی شد که بی‌واسطه یک مجتهد عالم، عادل، آگاه، شجاع، دشمن‌شناس، مدیر، مدبر و عمیق در مسائل راهبردی و اجتماعی و با ایمان به مردم و قدرت اسلام شخصیتی مثل فرماندهی محترم کل قوا حضرت آیةالله خامنه‌ای ایشان را فرماندهی کرد، رهبر عزیزی که مسیر انقلاب و پرچمی را که از امام (ره) تحویل گرفت، در همان مسیر با قدرت و صلابت پیش برد، رهبر عزیزی که فرمودند این انقلاب بی نام خمینی در هیچ کجای دنیا شناخته شده نیست. و این از افتخارات شهید سلیمانی بود. این سرباز در کنار چنین فرمانده‌ای تربیت شد و توانست برای امت اسلامی تولید قدرت و منزلت کند.

 شخصیت شهید سلیمانی جمع اضداد است؛ او در عین لطافت مقتدر است

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی:

 شهید سلیمانی یکجا پدر است، یکجا برادر است، یکجا رزمنده است، یکجا فرمانده است، یکجا فرمان‌بر است. وقتی از جامعیت شهید سلیمانی حرف می‌زنیم، یعنی شهید سلیمانی جمع اضداد است. ویژگی ایشان این است که غضب او از دل رحمت برمی‌آید. این است که درعین لطافت، مقتدر است. در جمع فرزندان شهدا با چه لطافت و محبتی رفتار می‌کند. حال آنکه در اوج اقتدار است. شهید سلیمانی یک منتقم است، اما شخصیتی با محبت فراوان. از چهل سال قبل که توفیق آشنایی و رفاقت و همسنگری با شهید سلیمانی داشتم، روزبه‌روز این جامعیت را بیشتر در او یافتم.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی:

شهید سلیمانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جوانی بود از یک روستای دورافتاده در کرمان، حاج قاسم گاهی می‌گفت تا شش یا هفت‌سالگی معنای کفش به‌پاکردن را نمی‌دانستیم و پابرهنه راه میرفتیم. اما انقلاب اسلامی، مکتب قرآن و اهل بیت و ایمان به خدا و مردم و  یک تربیت درست از چنین جوان روستازاده‌ای که با لقمۀ حلال زندگی کرده، چنین شخصیت بزرگی را برای جهان اسلام ساخت و این معجزۀ انقلاب اسلامی است.

 اگر امروز کنار هم جمع شده و حرف از مکتب شهید سلیمانی می‌زنیم، در حقیقت مکتب شهید سلیمانی تربیت‌یافته مکتب حضرت امام (ره) است و ما امروز شهید سلیمانی را یک شخصیت جامع می‌دانیم و جامعیت ایشان از این جهت است که او در انقلابی تربیت شده است که خود آن انقلاب زیست جامع دارد، شهید سلیمانی در مکتب امامی تربیت شد که آن مکتب جامع‌الاطراف بود و هست.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها