وزرا و نمایندگان در نشست مشترک حل مشکل ناترازی انرژی در برنامه هفتم توسعه کشور چه گفتند؟

کد خبر: 1230411

وزرای دولت و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در نشست مشترک با رئیس مجلس دربارۀ حل مشکل ناترازی انرژی در برنامۀ هفتم توسعۀ کشور چه گفتند؟

وزرا و نمایندگان در نشست مشترک حل مشکل ناترازی انرژی در برنامه هفتم توسعه کشور چه گفتند؟

وزرای دولت و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در نشست مشترک با رئیس مجلس دربارۀ حل مشکل ناترازی انرژی در برنامۀ هفتم توسعۀ کشور چه گفتند؟

1

2

3

4

5

6

7

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها