طبری دوباره پشت میله ها

کد خبر: 1237039

اکبر طبری از مدیران سابق قوه قضاییه برای گذراندن حداقل 12.5 سال حبس به زندان اوین بازگردانده شد

طبری دوباره پشت میله ها

 اکبر طبری از مدیران سابق قوه قضاییه که سال ۹۹ به اتهامات مختلف از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پول‌شویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» محاکمه و با مجازات حبس طویل المدت روبه‌رو شده بود، پس از گذراندن ۴۵ ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود برای برخی از عناوین اتهامی‌اش، درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (سردستگی شبکه ارتشا و جعل اسناد) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد. بر همین اساس در طول مدتی که درخواست اعاده دادرسی طبری در حال بررسی بود، وی به صورت موقت و با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی از زندان خارج شد تا پرونده‌های قضایی او تعیین تکلیف و نهایی شود. پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری در دیوان عالی کشور، مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد. دادگاه هم عرض نیز پس از بررسی‌های کامل، طبری را در عنوان اتهامی ارتشا به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. همچنین براساس بندهای «الف» و «پ» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، طبری طبق حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس، به 2.5 سال حبس بیشتر نیز محکوم شد. گفتنی است، در رای صادر شده قبلی برای طبری که مورد اعاده دادرسی او قرار گرفته بود، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد. در نهایت در 30 تیر امسال و پس از آن که دادگاه هم عرض رسیدگی کننده حکم 12.5 سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را برای اکبر طبری صادر کرد، دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را تایید و ابرام کرد. در نتیجه اکبر طبری براساس رای شعبه هم‌عرض و تایید دیوان عالی کشور به 12.5 سال حبس قطعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که باید آن را تحمل کند. گفتنی است، این 12.5 سال، جدا از ۴۵ ماه حبسی است که طبری قبلا متحمل شده و مدت حبس قبلی بابت عناوین اتهامی دیگر بوده و از این 12.5 سال کسر نمی‌شود. قابل ذکر است، اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارد که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی هستند، اما با صدور حکم 12.5 سال حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را تحمل کند که ۱۴ مرداد برای تحمل دوران حبس به زندان اوین بازگردانده شد.

خراسان

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها