مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش هوشمندسازی دولت

کد خبر: 1239986

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس مصوبات نشست امروز این کمیسیون را تشریح کرد.

مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش هوشمندسازی دولت

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس مصوبات نشست امروز این کمیسیون را تشریح کرد.

محمدرضا دشتی عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق گفت: اعضای کمیسیون تلفیق دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا پایان سال سوم برنامه، 15 درصد از واحدهای سازمانی خود راکاهش دهند.

وی افزود: بر اساس این مصوبه به منظور افزایش بهره وری، چابک‌سازی و هوشمندسازی در دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:

دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند ساختار سازمانی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند، به نحوی که در هر سال حداقل به میزان 5 درصد از واحدهای سازمانی کاهش یابد‌. سازمان اداری استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرایی این بند را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به صورت فصلی به رئیس جمهور ارائه دهد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس  اظهار داشت: همچنین طبق این مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از ماموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه کند و هر 6 ماه یکبار گزارش آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به مجلس ارائه دهد./فارس

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها