در نخستین جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران:

دبیرکل و هیئت رئیسه دوره جدید شورای مرکزی انتخاب شدند

کد خبر: 1259338

برای یک دوره دیگر، سیدحسین مرعشی به عنوان دبیرکل و محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران انتخاب شدند.

دبیرکل و هیئت رئیسه دوره جدید شورای مرکزی انتخاب شدند

برای یک دوره دیگر، سیدحسین مرعشی به عنوان دبیرکل و محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی کارگزاران سازندگی ایران، نخستین جلسه شورای مرکزی جدید حزب روز پنجشنبه نهم برگزار شد.

در ابتدای جلسه، محمد عطریانفر و ناعمه علینژاد در جایگاه هیئت‌رئیسه سنی شورای مرکزی قرار گرفتند.

در ادامه، انتخاب هیئت رئیسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در دستور کار قرار گرفت و پس از رای‌گیری و شمارش آرا، محسن هاشمی به عنوان رئیس، فاطمه سعیدی و علی جمالی به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم و حامد منتظری و طیبه اصفهانی به ترتیب به عنوان منشی‌های اول و دوم هیئت رئیسه انتخاب شدند.

همچنین با رای اکثریت مطلق آرا، سیدحسین مرعشی برای یک دوره دیگر به دبیرکلی حزب کارگزاران سازندگی ایران انتخاب شد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها