غریب‌آبادی‌: پرونده ترور حاج قاسم ‌وارد مرحله رسیدگی قضایی شد‌

کد خبر: 1266385

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه به زودی در عراق نیز شاهد برگزاری دادگاه برای جنایتکاران حادثه ترور سردار سلیمانی خواهیم بود، گفت: پرونده ترور حاج قاسم ‌وارد مرحله رسیدگی قضایی شد‌.

 غریب‌آبادی‌: پرونده ترور حاج قاسم ‌وارد مرحله رسیدگی قضایی شد‌

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه به زودی در عراق نیز شاهد برگزاری دادگاه برای جنایتکاران حادثه ترور سردار سلیمانی خواهیم بود، گفت: پرونده ترور حاج قاسم ‌وارد مرحله رسیدگی قضایی شد‌.

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در سفر به استان گلستان اظهار داشت: کیفرخواست پرونده ترور سردار سلیمانی اردیبهشت ماه امسال به دادگستری تهران ارسال شد و شعبه ویژه متشکل از سه قاضی تشکیل و تمامی تشریفات قضایی آن انجام شده و هفته بعد موعد تعیین وقت رسیدگی آن خواهد بود.

وی افزود: کیفرخواست پرونده ترور سردار سلیمانی اردیبهشت ماه امسال به دادگستری تهران ارسال شد و شعبه ویژه متشکل از سه قاضی تشکیل و تمامی تشریفات قضایی آن انجام شده و هفته بعد موعد تعیین وقت رسیدگی آن خواهد بود.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: بررسی پرونده ترور سردار سلیمانی در جمهوری اسلامی وارد مرحله رسیدگی قضایی شده و اولین جلسه دادگاه بعد از ابلاغ اوایل اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ترور سردار سلیمانی و همراهانش در عراق رخ داده با نظام قضایی این کشور نیز ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی داریم و تقاضای ما از دوستان ما در عراق تسریع امر رسیدگی به پرونده ترور سردار شهید سلیمانی است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی کشور عراق نیز به ما قول دادند کیفرخواست پرونده شهید سلیمانی را به زودی تنظیم و به دادگاه می‌کنند و به زودی در عراق نیز شاهد برگزاری دادگاه برای جنایتکاران حادثه ترور سردار سلیمانی خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ترور سردار سلیمانی و همراهانش در عراق رخ داده با نظام قضایی این کشور نیز ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی داریم و تقاضای ما از دوستان ما در عراق تسریع امر رسیدگی به پرونده ترور سردار شهید سلیمانی است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: دستگاه قضایی کشور عراق نیز به ما قول دادند کیفرخواست پرونده شهید سلیمانی را به زودی تنظیم و به دادگاه می‌کنند و به زودی در عراق نیز شاهد برگزاری دادگاه برای جنایتکاران حادثه ترور سردار سلیمانی خواهیم بود.

/تسنیم

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها