دولت مکلف به اصلاح آئین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی شد

کد خبر: 1270548

با تصویب مجلس دولت مکلف به اصلاح آئین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی حاوی چگونگی ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری، بهبود نسبت‌های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی های شرکت ها و چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌ها شد.


دولت مکلف به اصلاح آئین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی شد

با تصویب مجلس دولت مکلف به اصلاح آئین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی حاوی چگونگی ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری، بهبود نسبت‌های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی های شرکت ها و چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌ها شد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۳، بند الحاقی ۴ تبصره ۳ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

۱-  سازمان برنامه و بودجه مکلف است پیوست شماره (۳) بودجه را که علاوه بر منابع ومصارف سالانه هر یک از شرکتها دولتی میباشد را در بخش دوم لایحه بودجه به صورت برنامه محور که شامل برنامه های اجرائی بودجه سالانه و اهداف کمی قابل تحقق در سال ۱۴۰۳ به منظورتحقق اهداف کمی مصوب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و اهداف و مأموریتهای اصلی و قانونی شرکت باشد، تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. این برنامه ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکتها می باشد.

۲- دولت مکلف است اصلاح آئین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی راکه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای حداکثر ظرف یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون ارائه می گردد و حاوی چگونگی ارزیابی شاخصهای بهره وری، بهبود نسبت های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی های شرکت باشد همچنین چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکتها می باشد را طوری تصویب نماید که تا پایان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت معتبر بوده و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردد.

۳- هیأت مدیره شرکتها مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه وگزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) را در مقاطع شش ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارائه نمایند./ایسنا

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها