بهادری جهرمی: اعتماد به نخبگان موفقیت را حاصل می‌کند

کد خبر: 1271361

سخنگوی دولت گفت: یازدهمین پرتاب فضایی موفق در دولت سیزدهم با پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی مهدا، کیهان۲ و هاتف۱ با ماهواره‌بر سیمرغ،‌ یک‌ پیام مهم داشت؛ ما می‌توانیم.

بهادری جهرمی: اعتماد به نخبگان موفقیت را حاصل می‌کند

سخنگوی دولت گفت: یازدهمین پرتاب فضایی موفق در دولت سیزدهم با پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی مهدا، کیهان۲ و هاتف۱ با ماهواره‌بر سیمرغ،‌ یک‌ پیام مهم داشت؛ ما می‌توانیم.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: یازدهمین پرتاب فضایی موفق در دولت سیزدهم با پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی مهدا، کیهان ۲ و هاتف ۱ با ماهواره‌بر سیمرغ، یک پیام مهم داشت؛ ما می‌توانیم.

وی با بیان اینکه این موفقیت مبارک ملت بزرگ ایران باشد، افزود: امروز اثبات شده هرجا به توانمندی جوان نخبه ایرانی اعتماد کردیم، موفقیت حاصل شده است.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها