«فردا» گزارش می‌دهد:

ضرورت تقویت اعتماد مردم به نهاد انتخابات

کد خبر: 1275413

مردم باید احساس کنند که از رهگذر انتخابات می‌توانند به مطالبات خود برسند؛ موضوعی که برخی گروه‌های سیاسی و البته جریان اپوزیسیون می‌خواهد خلاف آن را القاء کند.

ضرورت تقویت اعتماد مردم به نهاد انتخابات

گروه سیاست سایت فردا: یکی از مؤلفه‌ها برای تحقق مشارکت حداکثری آن است که مردم احساس کنند می‌توانند به واسطه انتخابات شرایط را در جهت مطالبات خود تغییر دهند. حس ایجاد تغییر شرایط موجود از مسیر انتخابات اساسا فلسفه انتخابات است؛ به این معنی که مردم با شرکت در انتخابات فرد یا افراد مورد نظرشان را روی کار بیاورند. اکنون برخی گروه‌های سیاسی از جمله اصلاح‌طلبان و البته از آن‌سو اصولگرایان رادیکال چنین القاء می‌کنند که از رهگذر انتخابات تغییری در شیوه حکمرانی ایجاد نمی‌شود. چنین هدفی از سوی تندروهای اصلاحات به نظر می‌رسد برای تضعیف نظام با محقق‌شدن مشارکت حداقلی و از سوی سوپرانقلابی‌ها برای رأی‌آوری در انتخاباتی با مشارکت پایین است.

همه اینها در حالی است که عقل و منطق سیاسی اقتضاء می‌کند که برای استمرار نهاد دموکراسی در کشور مردم باید تصور کنند که انتخابات مهم‌ترین رخداد سیاسی است که می‌توانند به واسطه آن به مطالبات خود برسند. از قضاء در واقعیت موجود هم همین‌طور بوده است؛ چنانکه پس از انتقادهای گسترده‌ای که مردم به عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم داشتند، توانستند با شرکت در انتخابات مجلس در سال98 رویکرد قوه مقننه را تغییر دهند. مجلس یازدهم هم نشان داد که می‌شود از جایگاه قانون‌گذاری و نظارت مطالبات عمومی را برآورده کرد.

اکنون هم این‌طور نیست که عموم جامعه تصور کنند که انتخابات، تعیین‌کننده سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان نیست، بلکه بیشتر شاهد فضاسازی آنهایی هستیم که از کاهش مشارکت نفع سیاسی خود را می‌جویند که متأسفانه در این مسیر برخی گروه‌های سیاسی داخلی هم‌نوا با اپوزیسیون خارج‌نشینی شده‌اند که برایشان بود و نبود مردم ایران مهم نیست که اگر بود از تحریم‌های ظالمانه سال‌های اخیر حمایت نمی‌کردند.

البته در ایجاد امید عمومی نسبت به انتخابات دولت هم مسئولیت مهمی دارد؛ گرچه اکنون در آستانه انتخابات مجلس قرار داریم اما مردم بیشتر مطالبات خود را در  گرو عملکرد دولت می‌بینند. به این معنی که اگر دولت توانسته باشد شرایط اقتصادی-سیاسی کشور را مناسب کرده باشد، سطح امید اجتماعی به طور کلی بالا می‌رود و وقتی امید در مردم موج بزند، کنشگری سیاسی‌شان هم بالا می‌رود اما وقتی مردم تصور کنند که مطالباتشان بر زمین مانده است، نسبت به کلیت فضای سیاسی مأیوس می‌شوند؛ با این وصف عملکرد دولت در نوع نگاه عمومی نسبت به انتخابات بسیار مهم است.

در مجموع رسانه‌ها و همه فعالان سیاسی وظیفه دارند برای مردم تشریح کنند که اگر میزان مشارکت در انتخابات بالا برود، این خود مردم هستند که تعیین‌کنندگان سرنوشت خود خواهند بود و هیچکس نمی‌تواند از نهاد قدرت سوءاستفاده کند و حتما وقتی اکثریت جامعه تعیین‌کنندگان نفرات مجلس باشند، آن نمایندگان برآمده از خواست عمومی مردم به مجلس می‌روند و بی‌تردید بسیار بیشتر پیگیر تحقق مطالبات مردم خواهند بود تا نمایندگانی که در پی مشارکت پایین مردم به مجلس راه یافته‌اند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها