امیرعبداللهیان: ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺳﻼﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻧﺴﻞ‌ﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻏﺰﻩ ﺧﻄﺎﯼ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ

کد خبر: 1277233

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سخنرانی در نشست «وضعیت حقوق بشر در سرزمین اشغالی فلسطین» گفت رژیم صهیونیستی مرتکب ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﮐﻮﺩﮎ‌ﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ شده است.

امیرعبداللهیان: ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺳﻼﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻧﺴﻞ‌ﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻏﺰﻩ ﺧﻄﺎﯼ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ

«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه و در ادامه برنامه‌های خود در جریان سفر به ژنو در نشست «وضعیت حقوق بشر در سرزمین اشغالی فلسطین» حضور یافت و سخنرانی کرد.

این نشست در مقر اروپایی دفتر سازمان ملل و در حاشیه پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل با حضور وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی و عربی از جمله وزرای امور خارجه ایران، عربستان، کویت، اندونزی، مصر و ... توسط هیات نمایندگی فلسطین در ژنو برگزار شده است.

هدف از این جلسه بررسی آخرین وضعیت حقوق‌بشری و بشردوستانه در سرزمین اشغالی فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه بعد از هفتم اکتبر است.

در نشست پنجاه‌وپنجم شورای حقوق بشر علاوه بر ارائه گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر در خصوص وضعیت حقوق‌بشر در فلسطین و همچنین گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، کشورهای اسلامی و هم‌فکر حامی فلسطین مصمم هستند صدای متحد و بلندی در حمایت از مردم فلسطین باشند.

مردم فلسطین ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

دیپلمات‌عالی‌رتبه ایران در این نشست به جنگ غزه اشاره کرد و گفت: «ﺣﺪﻭﺩ پنج ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺭﮊﯾﻢ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﺰﻩ ﻭ ﻧﺴﻞ‌ﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻏﺰﻩ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺁن‌ها ﺭﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﮐﻮﺩﮎ ﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺍﺳﺖ».

امیرعبداللهیان با بیان اینکه «ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﻞ‌ﮐﺸﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﻏﺰﻩ ۲ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ»، توضیح داد: «ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻤﻼﺕ ﻭ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺁن‌هایی ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﺭﮊﯾﻢ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ!»

وزیر خارجه ایران در ادامه به وضعیت وخیم انسانی در شمال غزه اشاره کرد و گفت: «ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻧﻮﺍﺭ ﻏﺰﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ‌ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ۶۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﺮﺩﻩ‌اﻧﺪ، ﺷﮑﻢ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ».

او با تشریح اوضاع در غزه در پی حملات رژیم صهیونیستی افزود: «ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻋﺎﻣﺪﺍﻧﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎ، ﻣﮑﺎﻥ، ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺍﻭﺍﯼ ﺩﻩ‌ﻫﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﻏﺰﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺠﺮﻭﺣﺎﻥ ﻭﺣﺘﯽ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﮔﯿﺮﺩﺍﺭ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺟﺎﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎن‌ها ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ».

امیرعبداللهیان بار دیگر به تهدیدهای رژیم صهیونیستی درباره حمله به رفح اشاره کرد و گفت: «ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻏﺰﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺳﺖ، ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﮊﯾﻢ ﺑﻪ ﺭﻓﺢ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻮﺍﺭ ﻏﺰﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ».

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺳﻼﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻧﺴﻞ‌ﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻏﺰﻩ ﺧﻄﺎﯼ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ

وزیر خارجه ایران با بیان اینکه «ﺑﯽ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭ ﻣﺮﺍﺭﺕ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻘﺶ‌ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﮏ‌ﺗﮏ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎن‌های ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ که ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﺴﻞ‌ﮐﺸﯽ آﺷﮑﺎﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ»، افزود: «ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺳﻼﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻧﺴﻞ‌ﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻏﺰﻩ ﺧﻄﺎﯼ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻄﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ به‌ﻮﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺭﮊﯾﻢ ﺁﭘﺎﺭﺗﺎﯾﺪ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﻓﻮﺭﯼ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻫﻤﻪ دولت‌ها ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ».

او با اشاره به این موضوع که «ﺭﮊﯾﻢ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﮐﻮﭺ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﻏﺰﻩ ﻭ ﮐﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺍﺭﺩﻥ ﺍﺳﺖ» گفت «ﺍﻣﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻏﺰﻩ به‌رغم ﺷﺪﺕ ﺟﻨﮓ ﻭ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﺳﺨﺖ ﺁﻥ، ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﮐﻮﭺ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻧﺸﺪﻩ‌اﻧﺪ».

امیرعبداللهیان با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و انگلیس در منطقه گفت: «ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻏﻠﻂ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺧﻄﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ‌ﺗﺮ ﻣﯽ‌ﺳﺎﺯﺩ. ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﮑﺮﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺗﻨﺶ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ﺍﻧﺪ، ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﻤﻦ ﻭ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﮑﺮﺭ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻤﻼ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﺮﺩ».

وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: «ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺭﺍﻩ‌ﺣﻞ ﺩﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻮﺭﯼ ﻧﺴﻞ‌ﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻏﺰﻩ ﻭ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﺟﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﮐﺮﺍﻧﻪ باختری ﺍﺳﺖ. ﺭﺍﻩ‌ﺣﻞ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﯽ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ‌ﺩﺍﺭﯼ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺎﻧﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺭﻫﺎ ﺳﺎﺯﺩ».

زمان ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺣﻤﺎﺱ هیچ‌وقت ﻓﺮﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ

امیرعبداللهیان به بهانه‌های صهیونیست‌ها برای ادامه جنگ اشاره و تاکید کرد: «ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑه‌ﻮﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﻏﺰﻩ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ "ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﺱ" ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﯾﺪ، ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ هیچ‌وقت ﻓﺮﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ. ﺣﻤﺎﺱ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩﯾ‌ﺒﺨﺶ ﻭ ﺗﺠﻠﯽ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺩﺭ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺩﻭﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺍﺳﺖ».

او در ادامه تاکید کرد «ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ».

دیپلمات‌ عالی‌رتبه ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود با بیان اینکه «ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺤﻮ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ»، افزود: «ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﻔﺘ‌وﮕﻮﻫﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ- ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯼ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ، ﻣﺤﺘﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ».

امیرعبداللهیان تاکید کرد «ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻼﺵﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ ﻭ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ‌ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﺩ».

ﺭﺍﻩ‌ﺣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻏﺰﻩ ﭘﺴﺎ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ- ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ است

وزیر خارجه ایران به طرح تهران برای حل مسئله فلسطین اشاره و تاکید کرد: «ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﺎﻧ‌ﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩﯾﻢ، ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺭﻓﺮﺍﻧﺪوﻡ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺍﺻﯿﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﯿﺤﯽ، ﯾﻬﻮﺩﯼ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺰﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ‌ﺍﯾﻢ. ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﺭﺍﻩ‌ﺣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻏﺰﻩ ﭘﺴﺎ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ- ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﻢ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭلت‌ها ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎن‌های ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﯾﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻣﮑﺮﺍﺗﯿﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﻢ».

امیرعبداللهیان خواستار تحرک بیشتر سازمان‌های اسلامی در دفاع از مردم فلسطین شد و گفت: «ﻫﻤﺎﻥ‌ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ گفت‌وگوی ﺍﺧﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩﻡ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﺤﺮﮎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﻢ».

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان گفت: «ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﯽ‌ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻧﺴﻞ‌ﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻏﺰﻩ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ، ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻗﺮﻥ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﺟﻨﮕﯽ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻭ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﺖ».

امیرعبداللهیان در روز اول سفر خود به ژنو، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین بخش عالی‌رتبه کنفرانس خلع سلاح سخنرانی کرد.

او همچنین تاکنون با وزیران امور خارجه کشورهای اندونزی، کویت، ویتنام، اردن و دبیرکل سازمان ملل متحد و ... دیدار و رایزنی کرده است./ایسنا

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها