جوان: نکشی ما را آقای سخنگوی جبهه اصلاحات!

کد خبر: 1288339

سخنگوی جبهه اصلاحات واکنشی به محکومیت برخورد پلیس امریکا با دانشجویان گرفته و از استاندارد دوگانه سخن گفته است. اما به‌نظر می‌رسد مخاطب سخنان او خود اصلاح‌طلبان هستند!

جوان: نکشی ما را آقای سخنگوی  جبهه اصلاحات!

 جواد امام نوشته: «استاندارد دوگانه موجب لفاظی بیهوده و مایه تمسخر است. اگر کنشگری آزاد مطالبه‌گرانه حق دانشجویان است، باید از این حق چه در دانشگاه شریف و چه در دانشگاه کلمبیا قاطعانه و صریح دفاع کنیم. تعرض به حقوق دانشجویان در سراسر جهان محکوم است. ضمناً مواضع جبهه اصلاحات نیز در محکومیت رژیم کودک‌کش اسرائیل صراحتاً اعلام گردیده است!»

این حرف خوبی است، اما مخاطبش خودتان هستید که روی هرچی استاندارد دوگانه است را کم کرده‌اید! نکشید ما را با این همه تعصب یک‌خطی و هفت‌کلمه‌ای‌تان که «تعرض به حقوق دانشجویان در سراسر جهان محکوم است»! سه دهه است که حقوق دانشجویان در دانشگاه‌های امریکا را چماق کرده‌اید و در سر نظام می‌کوبید، حالا به‌جای دست‌کم سه دهه اذعان به پایمال‌بودن حقوق دانشجو و استاد در امریکا و اعتراف به صوری‌بودن همه آن حقایق شیرین که در گوش خلق با آواز خوش می‌خواندید، به یک خط آن‌هم با کراهت و در ذیل یک اتهام دیگر به نظام داخلی می‌خواهید سروته قضیه را هم بیاورید؟! زهی خیال باطل که همیشه در آن غوطه‌ورید! چطور یک حضور مسالمت‌آمیز در دفاع از آرمان یک ملت مظلوم در دانشگاه‌های امریکا را با آنچه در برخی محافل دانشگاهی ایران می‌گذشت، یکی می‌دانید؟! این دوگانگی را در فهم و ادراک و گفتار دارید و باز از دوگانگی دیگران سخن می‌گویید؟!

اکنون فصل شرم شماست نه رجزخوانی با الفاظ سیاسی و حقوق بشری! لفاظی و بازی با لغات را شما باید کنار بگذارید اگر حیایی باقی مانده باشد. آن امریکایی که پایان تاریخ را برای شما رقم زده بود و کدخدای بی‌بدیل‌تان بود، حالا اعتراض به کودک‌کشی را ممنوع کرده. به همین‌سادگی و راحتی. شما باید تا صد سال دیگر برای همه آن ترویج غربگرایی‌تان پاسخ دهید، اما حالا طلبکارانه حرف می‌زنید. نگویید آنجا امریکا و اینجا ایران است و ما در ایران زندگی می‌کنیم که این وقیحه را کسی از شما نمی‌پذیرد. این حرف برای زبانی مناسب است که قبلاً از همان محیط برای جوانان ایرانی الگوسازی نکرده بود؛ و برای کسی که عمری مروج جهان‌وطنی نبوده باشد. اگر استاندارد دوگانه ندارید، جرئت کنید و فراتر از این هفت کلمه- آن هم در پس یک اتهام به نظام- از آن جلسات و سمینار‌ها و مناظرات و بیانیه‌های مفصل چندهزار کلمه‌ای و سخنرانی‌های مبسوط در تقبیح برخورد خشن و بی‌رحمانه با استادان و دانشجویان در امریکا برگزار کنید! اگر نمی‌توانید، سکوت را تمرین و شرم و حیا را سرلوحه کنید.

منبع: روزنامه جوان

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها