گل ششم تا نهم سپاهان به آلمالیق ازبکستان

کد خبر: 1254671

گل ششم سپاهان به آلمالیق ازبکستان

گل ششم تا نهم سپاهان به آلمالیق ازبکستان

 آل‌کثیر در دقیقه ۷۹

سپاهان ۶ - ۰ آلمالیق

گل هفتم سپاهان به آلمالیق ازبکستان

 مغانلو در دقیقه ۸۲

 سپاهان ۷ - ۰ آلمالیق

گل هشتم سپاهان به آلمالیق ازبکستان

 آل‌کثیر در دقیقه ۸۷

سپاهان ۸ - ۰ آلمالیق

گل نهم سپاهان به آلمالیق ازبکستان

 حسین‌نژاد در دقیقه ۳+۹۰

 سپاهان ۹ - ۰ آلمالیق

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها