غیبت 11 بانک در طرح نهضت ملی مسکن

کد خبر: 1249179

بانک‌های کشور تا شهریور ماه امسال معادل 116.2 همت را به جهش تولید مسکن اختصاص داده‌اند که نسبت به ماه قبل 11.7 درصد افزایش داشته اما همچنان 11 بانک در طرح نهضت ملی مسکن هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نکرده‌اند.

غیبت 11 بانک در طرح نهضت ملی مسکن

عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن همچنان از میزان هدف‌گذاری شده عقب است. دومین عملکرد بانک‌ها در خصوص نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن از سوی بانک مرکزی منتشر شده که در آن مشارکت بانک‌ها به شیوه‌های مختلف تفکیک شده است. اولین گزارش بانک مرکزی در مرداد امسال منتشر شد که حکایت از مشارکت سطح پایین بانک‌های کشور داشت.

طبق قانون بودجه کشور و ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون (سال 1400) از حداقل 360 همت تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد فوق الذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی بانک‌های کشور تا شهریور ماه امسال معادل 116.2 همت را به جهش تولید مسکن اختصاص داده‌اند که نسبت به پایان مرداد ماه (که حدود 104 همت بوده) معادل 11.7 درصد افزایش داشته است.

از 116.2 همت تسهیلات پرداخت شده در جهت اجرای جهش تولید مسکن تا پایان شهریور امسال، حدود 27 همت آن به مشارکت نهضت ملی مسکن و31.7 همت آن نیز به نهضت ملی مسکن از کانال خود مالکی مربوط است.

نهضت ملی مسکن همچنان بی‌رونق

تعداد بانک‌های مشارکت کننده در طرح نهضت ملی مسکن (غیر خود مالک) که در مرداد امسال برابر با 5 بانک بود در شهریور با اضافه شدن یک بانک دیگر به 6 بانک رسید.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان شهریور ماه امسال تنها 6 بانک مسکن، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، تجارت، ملت و سپه به طور مستقیم (غیر خود مالک) در طرح نهضت ملی مسکن شرکت کرده‌اند و معادل 31 هزار و 734 میلیارد تومان تسهیلات پرداخته‌اند. این در حالی است که 21 بانک دیگر که عمدتا خصوصی هستند هیچگونه تسهیلاتی بخش نهضت ملی مسکن (غیر خود مالک) پرداخت نکرده‌اند.

بخشی از طرح نهضت ملی مسکن نیز به شیوه ساخت خود مالکی است یعنی متقاضیان خود دارای زمین هستند و برای ساخت آن تسهیلات دریافت می‌کنند؛ متقاضیان در این زمینه تا پایان شهریور ماه امسال از سوی 14 بانک معادل 27 هزار و 84 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

بانک مسکن در دو بخش خود مالکی و غیرخود مالکی بیشترین وام را پرداخت کرده است. این در حالی است که در مجموع در طرح نهضت ملی مسکن همچنان 11 بانک هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نکرده‌اند.

در ادامه گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان شهریور امسال 19 بانک کشور حدود 17.4 همت تسهیلات ودیعه مسکن پرداخته کرده‌اند که بانک ملت با سهم 3.2 همتی در صدر آن قرار دارد.

همچنین گزارش قانون جهش تولید مسکن نشان می‌دهد که 16 همت نیز در زمینه حوادث غیرمترقبه تا پایان شهریور امسال پرداخت شده و در بخش مسکن روستایی نیز حدود 24 همت تسهیلات از سوی 9 بانک اعطا شده است.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها