مرگ غیرطبیعی ایرانی‌ها در تابستان

کد خبر: 1266650

مرگ و میرهای ناشی از عوامل غیرطبیعی در تابستان امسال نسبت به فصل بهار افزایش داشته است و خب البته که سهم قابل توجهی از این مرگ و میرها را باید پای حوادث رانندگی گذاشت.

مرگ غیرطبیعی ایرانی‌ها در تابستان

مرگ‌ومیرهای غیرطبیعی ناشی از «حوادث رانندگی»، «سلاح سرد»، «غرق شدگی»، «سوختگی»، «مسمومیت» و مواردی از این قبیل است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که از میان این علل فوت، در تابستان 1402 «حوادث رانندگی» بیش‌ترین قربانی را گرفته است. در رتبه بعد نیز «سوء مصرف مواد مخدر» و «سقوط از بلندی» قرار گرفته است.

همچنین، تعداد فوتی‌های ناشی از «سقوط از بلندی»، «مسمومیت با سم» و «مسمومیت دارویی» در تابستان 1402 نسبت به فصل بهار افزایش یافته است. بر این اساس،‌ «حوادث رانندگی»، «سوء مصرف مواد مخدر» و «سقوط از بلندی» بیش‌ترین سهم را از کل فوت‌های غیرطبیعی به خود اختصاص داده‌اند.

قربانیان «مرگ‌های غیرطبیعی» در تابستان 1402

طبق آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور، 13 هزار و 251 نفر در تابستان 1402 به دلایل غیرطبیعی فوت کرده‌اند. این رقم در بهار 12 هزار و 237 نفر بوده بنابراین تعداد مرگ‌های غیرطبیعی 8 درصد افزایش یافته است.

مرگ‌ومیرهای غیرطبیعی ناشی از «حوادث رانندگی»، «سلاح سرد»، «غرق شدگی»، «سوختگی»، «برق‌گرفتگی»، «سقوط»،‌ «تصادف ریلی و قطار»، «مسمومیت با سم»، «مسمومیت با دارو»، «مسمومیت با مونوکسید کربن» یا «سوء مصرف مواد مخدر» است.

از میان این عوامل، 5 هزار و 635 نفر در تابستان سال جاری به دلیل «حوادث ناشی از رانندگی» فوت کرده‌اند. این رقم نسبت به بهار 10 درصد افزایش یافته است. فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی نسبت به سایر عوامل مرگ غیرطبیعی بیش‌تر است.

در رتبه دوم، مرگ و میر ناشی از «سوء مصرف مواد مخدر» قرار گرفته که تعداد قربانیان آن در تابستان سال جاری 888 نفر بوده است. در رتبه سوم نیز مرگ‌ومیر ناشی از «سقوط از بلندی» با 744 فوتی در تابستان امسال قرار گرفته است.

«سقوط» و «مسمومیت»، مرگ غیرطبیعی یا خودکشی؟

از میان عوامل مرگ غیرطبیعی، «سقوط از بلندی»، «مسمومیت با سم» و «مسمومیت با دارو» در تابستان سال جاری نسبت به بهار افزایش یافته است. مرکز آمار در گزارش خود تفکیک مشخصی ارائه نداده که آیا این عوامل به طور تصادفی منجر به مرگ افراد شده یا این اشخاص با قصد خودکشی به این شیوه فوت کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت که افزایش فوتی‌های ناشی از این عوامل فقط به دلیل افزایش خودکشی بوده است. با این حال، سقوط، مسمومیت با سم و مسمومیت با دارو از روش‌های شایع خودکشی هستند.

داده‌‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری 744 نفر به دلیل سقوط از بلندی فوت کرده‌اند. این رقم در فصل بهار 687 نفر بوده است. همچنین،‌ تعداد فوتی‌های ناشی از مسمومیت با سم به 563 نفر رسیده و 10 درصد نسبت به بهار افزایش یافته است. تعداد افراد فوت شده به واسطه مسمومیت دارویی نیز با 15 درصد افزایش نسبت به بهار به 228 نفر در تابستان سال جاری رسیده است.

سهم 42 درصدی «حوادث رانندگی» از مرگ غیرطبیعی در تابستان 1402

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری،‌ «حوادث ناشی از رانندگی» بیش‌ترین سهم را از مرگ‌ومیرهای غیرطبیعی به خود اختصاص داده است. به بیان دقیق‌تر، در این فصل از هر 1000 مرگ غیرطبیعی، 425 مورد آن به دلیل حوادث رانندگی رخ داده است.

در رتبه بعدی، «سوء مصرف مواد مخدر» قرار گرفته است. در تابستان 1402 حدودا از هر 1000 مرگ طبیعی، 67 مورد ناشی از استفاده بیش از حد از مواد مخدر بوده است. همچنین، سهم «سقوط از بلندی» و «مسمومیت با سم» از کل مرگ‌های غیرطبیعی تابستان سال جاری، به ترتیب 5.6 درصد و 4.2 درصد بوده است.

 

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها