وضعیت تکان‌دهنده یکی از پرسنل آزمایشگاه نمونه‌برداری کرونا در گرمای طاقت‌فرسای شهرستان بوکان کادر درمان در این لباس‌های ایزوله در این گرما به خاطر ما ذره ذره آب میشوند؛به خاطر این عزیزان؛نکات بهداشتی را رعایت کنیم...

وضعیت تکان‌دهنده یکی از پرسنل آزمایشگاه نمونه‌برداری کرونا در گرمای طاقت‌فرسای شهرستان بوکان کادر درمان در این لباس‌های ایزوله در این گرما به خاطر ما ذره ذره آب میشوند؛به خاطر این عزیزان؛نکات بهداشتی را رعایت کنیم...


نام:
ایمیل:
* نظر: