سرهنگ نجفی خلبان ارتش بعد از رضایت به اهدای اعضای بدن کودک 13 ماهه اش معجزه عجیبی در زندگی اش رخ داد.

رکنا: سرهنگ دوم سید حسین نجفی خلبان ارتش درباره پسر 13 ماهه اش که دچار مشکلات تنفسی سپس مرگ مغزی شده بود تصمیم عجیبی گرفت.

این خلبان ارتش از لحظه ای سخت سخن گفت که باید برای همیشه با "سارو" پسر 13 ماهه اش خداحافظی می کرد وی گفت: "سارو" متولد محرم بود و بعد از مشکل تنفسی که براش پیش آمد و اکسیژن به مغزش نرسیده بود دچار مرگ مغزی شد. هفته سختی بود باید تصمیم سختی می گرفتیم داوطلبانه پیشنهاد دادم که اگر امکان دارد اعضای بدن پسر 13 ماهه ام را اهدا کنم خیلی قرص و محکم باید تصمیم جدی با همسرم می گرفتیم.

سرهنگ نجفی توضیح داد: بعد از تصمیم سختی که با همسرم گرفتیم 2 کلیه و کبد "سارو " را به بیماران نیازمند اهدا کردیم لحظه دشواری بود و در آن لحظه دعا کردم خداوند هیچ پدر و مادری را با مرگ فرزند امتحان نکند داغ فرزند خیلی سخت است.


تصمیم سخت یک خلبان برای گذشتن از فرزندش

وی افزود: پزشکان به ما گفته بودند بعد از سارو نمی توانیم صاحب فرزند شویم و در سفری که به مشهد مقدس داشتیم خواب عجیبی دیدم در آن خواب دیدم که صاحب فرزند شده ام و دستش در دستانم است با وجود اینکه از فرزنددار شدن ناامید شده بودیم به تهران بازگشتیم و باور نمی کردم که همسرم باردار است.

نجفی در پایان خاطر نشان کرد: خداوند به ما نظر کرد و صاحب یک دختر شدیم و بعد از آن یک پسر به ما عطا کرد


نام:
ایمیل:
* نظر: