رئیس مجلس در حاشیۀ جادۀ شادگان دقایقی بدون حضور همراهان و تیم حفاظت با زنان ماهی فروش محلی دربارۀ مشکلات و وضعیت معیشتی آنها گفتگو کرد.

رئیس مجلس در حاشیۀ جادۀ شادگان دقایقی بدون حضور همراهان و تیم حفاظت با زنان ماهی فروش محلی دربارۀ مشکلات و وضعیت معیشتی آنها گفتگو کرد.

قالیباف بدون محافظ  در میان ماهی‌فروشان روستای صراخیه شادگان

کلمات کلیدی: قالیباف ، رئیس مجلس ، عکس

نام:
ایمیل:
* نظر: