این تصویر دیو قرمز و شمشیرزن به یک نقاشی مربوط نمی‌شود بلکه مربوط به مزارع کشت برنج در ژاپن است و کشاورزان برای طراحی این منظره چند نوع برنج را در کنارهم می‌کارند.

این تصویر دیو قرمز و شمشیرزن به یک نقاشی مربوط نمی‌شود بلکه مربوط به مزارع کشت برنج در ژاپن است و کشاورزان برای طراحی این منظره چند نوع برنج را در کنارهم می‌کارند.

کلمات کلیدی: مزارع کشت برنج ، ژاپن

نام:
ایمیل:
* نظر: