تصاویر: نوزادی که به جای زاییده شدن از تخم بیرون آمد!
تصاویر زیر تخم مرغی عجیب را نشان می‌دهد که 24 ساعت پس از انداختن آن در آب، ترک خورده و نوزادی از آن بیرون می‌آید!

سرویس عکس و فیلم فردا: تصاویر زیر تخم مرغی عجیب را نشان می‌دهد که 24 ساعت پس از انداختن آن در آب، ترک خورده و نوزادی از آن بیرون می‌آید!


نام:
ایمیل:
* نظر: