بشار اسد [با خنده]: اگر ترامپ هم این راه (دمشق) را می‌پیمود، متحول می‌شد [اشاره به داستان پولِس حواری].

بشار اسد [با خنده]: اگر ترامپ هم این راه (دمشق) را می‌پیمود، متحول می‌شد [اشاره به داستان پولِس حواری].

پوتین: حتما حالش بهتر خواهد شد...او را [به دمشق] دعوت کن، حتما می‌آید...
بشار اسد: من مشکلی ندارم...
پوتین: من هم مشکلی ندارم...

کلمات کلیدی: پوتین و اسد ، ترامپ ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: