گزارش تصویری: رأی سرنوشت‌ساز

تاریخ انتشار : ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۴
در عصر حاضر انتخابات یکی از ابزارهای بسیار مهم برای انعکاس اندیشه‌ها و آرمان‌های شهروندان به‌شمار می‌رود که زمینه را برای مردم فراهم می‌کند تا با رأی دادن، اراده فردی و جمعی‌شان را در عملکرد و ساختار نظام سیاسی یک کشور بازتاب دهند.

در عصر حاضر انتخابات یکی از ابزارهای بسیار مهم برای انعکاس اندیشه‌ها و آرمان‌های شهروندان به‌شمار می‌رود که زمینه را برای مردم فراهم می‌کند تا با رأی دادن، اراده فردی و جمعی‌شان را در عملکرد و ساختار نظام سیاسی یک کشور بازتاب دهند.
انسان سعی می کند تا بامشارکت در عدالت که بازتاب‌دهنده ارزش‌های متعالی انسان است، نظر خود را به‌منظور تحول و تغییر مثبت در جامعه ابراز کند و سرنوشت خود را خودش رقم بزند.


نام:
ایمیل:
* نظر: