پرستاران و پزشکان بخش‌های ویژه بیماری کرونا بیمارستان فیروزآبادی روزهای ابتدایی ورود این بیماری عفونی را به تهران روایت می‌کنند. آن‌ها می‌گویند شجاعت سرپرستار بخش ویژه کرونا برای مواجهه با بیماران کرونایی به آن‌ها جرأت روبه‌روشدن با این ویروس را بخشیده است.

پرستاران و پزشکان بخش‌های ویژه بیماری کرونا بیمارستان فیروزآبادی روزهای ابتدایی ورود این بیماری عفونی را به تهران روایت می‌کنند. آن‌ها می‌گویند شجاعت سرپرستار بخش ویژه کرونا برای مواجهه با بیماران کرونایی به آن‌ها جرأت روبه‌روشدن با این ویروس را بخشیده است.

کلمات کلیدی: شیوع کرونا ، پرستاران ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: