تصاویری از برخورد پرنده با شیشه کاکپیت کمک‌خلبان را هنگام نزدیک شدن به باند فرودگاه مهرآباد مشاهده می‌کنید.

تصاویری از برخورد پرنده با شیشه کاکپیت کمک‌خلبان را هنگام نزدیک شدن به باند فرودگاه مهرآباد مشاهده می‌کنید.
این ویدئو را کن‌نیوز منتشر کرده و دیدن آن شاید برای همه گروه‌های سنی مناسب نباشد.


نام:
ایمیل:
* نظر: