نتایج جستجو :

  • شورای عالی آب عصر امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و وزیر نیرو در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت…

  • معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم مطالعه و بررسی امکان تامین آب شرب از کشورهای همسایه گفت: تمام کشور با محدودیت در…

  • اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در جلسه شورای عالی آب اظهارداشت: با توجه به شرایط کنونی، ستاد بحران کشور باید مسئله…

  • معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت آب و استفاده بهینه از آن، از مهار آب‌های کشور به عنوان یکی از طرح‌های اولویت…