نتایج جستجو :

  • مركز آزمايشگاه همکار تخصصی كنترل غذا و دارو سپیدطب آزمون از زير مجموعه‌هاي آزمايشگاه مرجع سلامت افتتاح شد.

  • «آزمایشگاه» ساخته حمید امجد اثری اخلاق‌گراست، آن قدر اخلاق‌گرا که برخی از تماشاگران سالن مطبوعات را که گویا از دیدن…

  • دانشمندان شيوه اي را ابداع كرده اند كه بر اساس آن سلول هاي بنيادي بالغ از مغز استخوان گرفته و در آزمايشگاه براي توليد…

  • در حال حاضر چهار مرکز فعال ژنتيک در استان هاي تهران، اصفهان، مشهد و ساري وجود دارد كه تا پايان سال جاري نيز شش مرکز…

  • بنده به دليل اين شغل هرگز گوشت نمي‌خورم و هميشه نيز براي اينكه بتوانم از درد اين وضعيت كاري خارج شوم تصور مي‌كنم كه…

  • به اعتقاد وي اين محصول مي‌تواند در آينده به حل بحران جهاني غذا كه در نتيجه كاهش تعداد زمين براي پرورش گوشت به سبك…