نتایج جستجو :

  • وزیر خارجه قطر: امریکایی‌ها پیام‌هایی به ما داده‌اند تا آن را به ایران منتقل کنیم، این پیام‌ها در خصوص موضوعی در رابطه…

۱