نتایج جستجو :

  • پس از چهار سال و نیم؛

    خط تولیدِ لوله‌های آب در کارخانه‌ی اسپیرال پس از چهار سال و نیم با حضور مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز وارد مدار تولید …

۱