نتایج جستجو :

  • عمل بای پس معده یک روش جراحی برای کاهش وزن و مدیریت چاقی شدید و اثرات جانبی آن است. عمل بای پس معده به طور کلی به دو…

۱