نتایج جستجو :

  • وزیر کشور در بازدید از کوهرنگ: حجم برف در منطقه کوهرنگ بسیار بالاست به طوری که در برخی مناطق تا سه متر و در برخی مناطق…

۱