نتایج جستجو :

  • شفر، خواهان جذب اشکان دژآگه بود که همچنان بدون تیم مانده است، اما مدیران استقلال گفته‌اند چون تتو دارد نمی‌توانیم!