نتایج جستجو :

  • طبق داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای تهران هم‌اکنون با شاخص ۱۱۳ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه…

۱