نتایج جستجو :

  • آثار بی مسئولیتی، عادی انگاری، تعلل در تصمیم گیری برای مقابله با کرونا در سطح کلان، با وجود محدودیت 10 روزه، هنوز در…