نتایج جستجو :

  • رویترز به نقل از آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی را مبنی بر وقوع یک حادثه امنیتی در خلیج عدن…

  • شرکت امنیتی دریایی انگلیسی «امبری»: یک نفتکش، سه قایق را مشاهده کرده که از آنها دو موشک به سمتش شلیک شده است.

۱