نتایج جستجو :

  • «فردا» گزارش می‌دهد

    حتی اگر داعش چنین عملیاتی را صورت داده باشد، قطعا نمی توان هدایت و مدیریت آن توسط رژیم اشغالگر قدس و آمریکا را نادیده…

۱