نتایج جستجو :

  • همانند آن چه در عین الاسد علیه آمریکایی‌ها رخ داد، اکنون اسرائیلی‌ها نیز با گذر زمان کم کم به خسارت ها اعتراف و اذعان…

۱