نتایج جستجو :

  • وقتی می خواهیم یک کتاب را خلاصه کنیم باید نکاتی را رعایت کنیم تا نوشته ما یک خلاصه واقعی باشد. به طور مثال حجم و…