نتایج جستجو :

  • میخچه و پینه لایه‌های ضخیم پوست هستند که بر اثر فشار یا اصطکاک مکرر ایجاد می‌شوند و در واقع نواحی کوچک و حساسی از پوست…

۱