نتایج جستجو :

  • عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: دست دادن با مشت یا زدن آرنج دست‌ها به یکدیگر می‌تواند ویروس کرونا را انتقال دهد.