نتایج جستجو :

  • وقتی «تغییر به راه می‌افتد» همه چیز تغییر می‌کند، روابط و موقعیت‌ها به‌هم می‌خورد و دیگر نمی‌توان روی بسیاری از…

  • جمهوریخواهان سنا به دنبال تصویب قانون جدیدی هستند که وضع تحریم های جدید علیه تهران را مجاز می کند و هدف آن اختلال در…

۱