نتایج جستجو :

  • شاخص دسترسی به مسکن محاسبه شد: طول انتظار برای خرید مسکن در تهران با نرخ فعلی پس‌انداز به ۱۰۹ سال رسید در دنیا، زمان…