نتایج جستجو :

  • شاخص کل بورس امروز با صعود ۴ هزار و ۹۱۴ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۲۰ هزار واحد رسید.

  • شاخص کل بورس تهران امروز در یک روند نوسانی در نهایت با رشد 1074 واحد همراه شد.

  • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۲۷ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۱۴ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

  • شاخص کل بورس امروز با صعود ۳ هزار و ۳۶۱ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۳۷ هزار واحد رسید.

  • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۱۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۵۳ هزار واحد رسید.

  • شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۷۸ هزار واحد رسید.

  • شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند رو به افزایش با رشد 9152 واحد همراه شد.

  • شاخص کل بورس امروز با رشد ۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۲۵ هزار واحد رسید. شاخص کل هم (وزن):…

  • شاخص کل بورس امروز با رشد ۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۲۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

  • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۲۱ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…