نتایج جستجو :

  • «یک زن فلسطینی که غرق ماتم است جسد خواهرزاده‌ اش را در آغوش گرفته است» این عکس که توسط محمد سالم گرفته شده است عکس…

۱