نتایج جستجو :

  • این جنگنده F۳۵ متعلق به نیروی دریایی آمریکا است. مقامات نیروی دریایی آمریکا علت این حادثه را بدشانسی توصیف کردند و…

۱